Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ

Phúc Hòa là một xã của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:4,12 km²
Dân số:6.900 người (2017)
Mật độ:1.300 người/km² (2017)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:09763

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vị trí địa lý xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ

Bản đồ xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ

Bản đồ giao thông xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ
Bản đồ giao thông xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ. (Open Street Map)

Xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ
Bản đồ vệ tinh xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái