Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

Cổ Bi là một xã của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:5,03 km2
Dân số:10.254 người (2012)
Mật độ:2.038 người/km2 (2012)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:00553

Địa giới hành chính

Xã Cổ Bi nằm ở hai bờ sông Đuống (chủ yếu ở bờ nam), cạnh quốc lộ 5

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm
Bản đồ vị trí địa lý xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

Bản đồ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

Bản đồ giao thông xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm
Bản đồ giao thông xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. (Open Street Map)

Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm
Bản đồ vệ tinh xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái