Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

Đình Xuyên là một xã của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:3,14 km²
Dân số:10.422 người (2015)
Mật độ:3.319 người/km² (2015)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:00538

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm
Bản đồ vị trí địa lý xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

Bản đồ xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

Bản đồ giao thông xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm
Bản đồ giao thông xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. (Open Street Map)

Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm
Bản đồ vệ tinh xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái