Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

Phù Đổng là một xã của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:11,65 km²
Dân số:12.070 người (2012)
Mật độ:1.036 người/km² (2012)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:544

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm
Bản đồ vị trí địa lý xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

Bản đồ xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

Bản đồ giao thông xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm
Bản đồ giao thông xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. (Open Street Map)

Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm
Bản đồ vệ tinh xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái