Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Dương Hà, huyện Gia Lâm

Dương Hà là một xã của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:2,65 km²
Dân số:7.848 người (2009)
Mật độ:2.961 người/km² (2009)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:00541

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Dương Hà, huyện Gia Lâm
Bản đồ vị trí địa lý xã Dương Hà, huyện Gia Lâm

Bản đồ xã Dương Hà, huyện Gia Lâm

Bản đồ giao thông xã Dương Hà, huyện Gia Lâm
Bản đồ giao thông xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. (Open Street Map)

Xã Dương Hà, huyện Gia Lâm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Dương Hà, huyện Gia Lâm
Bản đồ vệ tinh xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái