Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

Yên Thường là một xã của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:8,69 km²
Dân số:13.986 người (1999)
Mật độ:1.609 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:529

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm
Bản đồ vị trí địa lý xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

Bản đồ xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

Bản đồ giao thông xã Yên Thường, huyện Gia Lâm
Bản đồ giao thông xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. (Open Street Map)

Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Thường, huyện Gia Lâm
Bản đồ vệ tinh xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái