Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

Dương Quang là một xã của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:5,28 km²
Dân số:11.600 người (2012)
Mật độ:2.197 người/km² (2012)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:00568

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Dương Quang, huyện Gia Lâm
Bản đồ vị trí địa lý xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

Bản đồ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

Bản đồ giao thông xã Dương Quang, huyện Gia Lâm
Bản đồ giao thông xã Dương Quang, huyện Gia Lâm. (Open Street Map)

Xã Dương Quang, huyện Gia Lâm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Dương Quang, huyện Gia Lâm
Bản đồ vệ tinh xã Dương Quang, huyện Gia Lâm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái