Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

Đặng Xá là một xã của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:6,24 km²
Dân số:21.597 người (2013)
Mật độ:3.460 người/km² (2013)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:00556

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm
Bản đồ vị trí địa lý xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

Bản đồ xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

Bản đồ giao thông xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm
Bản đồ giao thông xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. (Open Street Map)

Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm
Bản đồ vệ tinh xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái