Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

Kiêu Kỵ là một xã của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:5,88 km²
Dân số:12.000 người (2012)
Mật độ:2.100 người/km² (2012)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:580

Địa giới hành chính

Xã Kiêu Kỵ nằm ở phía Nam huyện gia lâm có vị trí ranh giới:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
Bản đồ vị trí địa lý xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

Bản đồ xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

Bản đồ giao thông xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
Bản đồ giao thông xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. (Open Street Map)

Xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
Bản đồ vệ tinh xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái