Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hạ Bì (cũ), huyện Kim Bôi

Hạ Bì từng là một xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hạ Bì (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vị trí xã Hạ Bì (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ xã Hạ Bì (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ giao thông xã Hạ Bì (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ giao thông xã Hạ Bì (cũ), huyện Kim Bôi. (Open Street Map)

Xã Hạ Bì (cũ), huyện Kim Bôi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hạ Bì (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vệ tinh xã Hạ Bì (cũ), huyện Kim Bôi. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái