Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kim Bình (cũ), huyện Kim Bôi

Kim Bình từng là một xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kim Bình (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vị trí xã Kim Bình (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ xã Kim Bình (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ giao thông xã Kim Bình (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ giao thông xã Kim Bình (cũ), huyện Kim Bôi. (Open Street Map)

Xã Kim Bình (cũ), huyện Kim Bôi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kim Bình (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vệ tinh xã Kim Bình (cũ), huyện Kim Bôi. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái