Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sơn Thủy (cũ), huyện Kim Bôi

Sơn Thủy từng là một xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sơn Thủy (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vị trí xã Sơn Thủy (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ xã Sơn Thủy (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ giao thông xã Sơn Thủy (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ giao thông xã Sơn Thủy (cũ), huyện Kim Bôi. (Open Street Map)

Xã Sơn Thủy (cũ), huyện Kim Bôi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sơn Thủy (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vệ tinh xã Sơn Thủy (cũ), huyện Kim Bôi. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái