Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Mi Hòa (cũ), huyện Kim Bôi

Mi Hòa từng là một xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Mi Hòa (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vị trí xã Mi Hòa (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ xã Mi Hòa (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ giao thông xã Mi Hòa (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ giao thông xã Mi Hòa (cũ), huyện Kim Bôi. (Open Street Map)

Xã Mi Hòa (cũ), huyện Kim Bôi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Mi Hòa (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vệ tinh xã Mi Hòa (cũ), huyện Kim Bôi. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái