Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trung Bì (cũ), huyện Kim Bôi

Trung Bì từng là một xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trung Bì (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vị trí xã Trung Bì (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ xã Trung Bì (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ giao thông xã Trung Bì (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ giao thông xã Trung Bì (cũ), huyện Kim Bôi. (Open Street Map)

Xã Trung Bì (cũ), huyện Kim Bôi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trung Bì (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vệ tinh xã Trung Bì (cũ), huyện Kim Bôi. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái