Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kim Tiến (cũ), huyện Kim Bôi

Kim Tiến từng là một xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kim Tiến (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vị trí xã Kim Tiến (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ xã Kim Tiến (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ giao thông xã Kim Tiến (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ giao thông xã Kim Tiến (cũ), huyện Kim Bôi. (Open Street Map)

Xã Kim Tiến (cũ), huyện Kim Bôi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kim Tiến (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vệ tinh xã Kim Tiến (cũ), huyện Kim Bôi. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái