Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thượng Bì (cũ), huyện Kim Bôi

Thượng Bì từng là một xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thượng Bì (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vị trí xã Thượng Bì (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ xã Thượng Bì (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ giao thông xã Thượng Bì (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ giao thông xã Thượng Bì (cũ), huyện Kim Bôi. (Open Street Map)

Xã Thượng Bì (cũ), huyện Kim Bôi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thượng Bì (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vệ tinh xã Thượng Bì (cũ), huyện Kim Bôi. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái