Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nật Sơn (cũ), huyện Kim Bôi

Nật Sơn từng là một xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nật Sơn (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vị trí xã Nật Sơn (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ xã Nật Sơn (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ giao thông xã Nật Sơn (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ giao thông xã Nật Sơn (cũ), huyện Kim Bôi. (Open Street Map)

Xã Nật Sơn (cũ), huyện Kim Bôi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nật Sơn (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vệ tinh xã Nật Sơn (cũ), huyện Kim Bôi. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái