Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hợp Đồng (cũ), huyện Kim Bôi

Hợp Đồng từng là một xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hợp Đồng (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vị trí xã Hợp Đồng (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ xã Hợp Đồng (cũ), huyện Kim Bôi

Bản đồ giao thông xã Hợp Đồng (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ giao thông xã Hợp Đồng (cũ), huyện Kim Bôi. (Open Street Map)

Xã Hợp Đồng (cũ), huyện Kim Bôi nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hợp Đồng (cũ), huyện Kim Bôi
Bản đồ vệ tinh xã Hợp Đồng (cũ), huyện Kim Bôi. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái