Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên

Chuyên Mỹ là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:8,54 km²
Dân số:11800 người (2019)
Mật độ:1388 người/km² (2019)
Mã hành chính:10321

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái