Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên

Hoàng Long là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:10,57 km²
Dân số:8.764 người (1999)
Mật độ:829 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:10276

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái