Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên

Đại Xuyên là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:9.35 km²
Dân số:7.762 người (1999)
Mật độ:830 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:10336

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái