Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên

Khai Thái là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:9,25 km²
Dân số:7824 người (1999)
Mật độ:846 người/km² (1999)
Mã hành chính:10324

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái