Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên

Hồng Thái là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:9,25 km²
Dân số:6880 người (1999)
Mật độ:744 người/km² (1999)
Mã hành chính:10300

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái