Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Văn Nhân (cũ), huyện Phú Xuyên

Văn Nhân từng là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Văn Nhân (cũ), huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí xã Văn Nhân (cũ), huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Văn Nhân (cũ), huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Văn Nhân (cũ), huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Văn Nhân (cũ), huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Văn Nhân (cũ), huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Văn Nhân (cũ), huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Văn Nhân (cũ), huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái