Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên

Tri Thủy là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái