Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thụy Phú (cũ), huyện Phú Xuyên

Thụy Phú từng là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thụy Phú (cũ), huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí xã Thụy Phú (cũ), huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Thụy Phú (cũ), huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Thụy Phú (cũ), huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Thụy Phú (cũ), huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Thụy Phú (cũ), huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thụy Phú (cũ), huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Thụy Phú (cũ), huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái