Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên

Tri Trung là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:3,82
Dân số:3.636 người (1999)
Mã hành chính:10288

Địa giới hành chính

Xã Tri Trung nằm ở phía tây bắc của huyện Phú Xuyên. Có địa giới hành chính:

  • Phía đông giáp các xã Hồng Minh, Văn Hoàng và Hoàng Long;
  • Phía nam giáp xã Hoàng Long;
  • Phía tây giáp xã Phú Túc;
  • Phía bắc giáp xã Hồng Minh.
Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái