Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên

Tân Dân là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:7,6 km²
Dân số:7202 người (1999)
Mật độ:948 người/km² (1999)
Mã hành chính:10315

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái