Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên

Minh Tân là một xã của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:8,23 km²
Dân số:11679 người (1999)
Mật độ:1419 người/km² (1999)
Mã hành chính:10351

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vị trí địa lý xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên

Bản đồ xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên

Bản đồ giao thông xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên
Bản đồ giao thông xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên. (Open Street Map)

Xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên
Bản đồ vệ tinh xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái