Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tích Cốc (cũ), huyện Yên Bình

Tích Cốc từng là một xã của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tích Cốc (cũ), huyện Yên Bình
Bản đồ vị trí địa lý xã Tích Cốc (cũ), huyện Yên Bình

Bản đồ xã Tích Cốc (cũ), huyện Yên Bình

Bản đồ giao thông xã Tích Cốc (cũ), huyện Yên Bình
Bản đồ giao thông xã Tích Cốc (cũ), huyện Yên Bình. (Open Street Map)

Xã Tích Cốc (cũ), huyện Yên Bình nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tích Cốc (cũ), huyện Yên Bình
Bản đồ vệ tinh xã Tích Cốc (cũ), huyện Yên Bình. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái