Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phúc Tuy (cũ), huyện Lạc Sơn

Phúc Tuy từng là một xã của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phúc Tuy (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vị trí địa lý xã Phúc Tuy (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ xã Phúc Tuy (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ giao thông xã Phúc Tuy (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ giao thông xã Phúc Tuy (cũ), huyện Lạc Sơn. (Open Street Map)

Xã Phúc Tuy (cũ), huyện Lạc Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phúc Tuy (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Phúc Tuy (cũ), huyện Lạc Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái