Danh sách phường xã Đắk Nông (update 2022)

Tính đến hiện tại Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 71 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Đắk Nông

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Gia Nghĩa

Thành phố Gia Nghĩa có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 2 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Cư Jút

Huyện Cư Jút có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

DS các xã của huyện Đắk Glong

Huyện Đắk Glong có tất cả 7 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đắk Mil

Huyện Đắk Mil có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đắk R’lấp

Huyện Đắk R'lấp có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đắk Song

Huyện Đắk Song có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Nô

Huyện Krông Nô có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

DS các xã của huyện Tuy Đức

Huyện Tuy Đức có tất cả 6 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái