Danh sách phường xã Bình Phước (update 2022)

Tính đến hiện tại Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 111 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Bình Phước

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Đồng Xoài

Thành phố Đồng Xoài có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 2 xã.

DS các phường, xã của thị xã Bình Long

Thị xã Bình Long có 6 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 2 xã.

DS các phường, xã của thị xã Phước Long

Thị xã Phước Long có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Bù Đăng

Huyện Bù Đăng có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Bù Đốp

Huyện Bù Đốp có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 6 xã.

DS các xã của huyện Bù Gia Mập

Huyện Bù Gia Mập có tất cả 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Chơn Thành

Huyện Chơn Thành có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đồng Phú

Huyện Đồng Phú có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Hớn Quản

Huyện Hớn Quản có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Lộc Ninh

Huyện Lộc Ninh có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

DS các xã của huyện Phú Riềng

Huyện Phú Riềng có tất cả 10 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái