Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Bình Phước (update 2021)

Tính đến hiện tại Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 111 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Bình Phước

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Đồng Xoài

Thành phố Đồng Xoài có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Đồng Xoài: Phường Tân Bình, phường Tân Đồng, phường Tân Phú, phường Tân Thiện, phường Tân Xuân, phường Tiến Thành, xã Tân Thành, xã Tiến Hưng.

DS các phường, xã của thị xã Bình Long

Thị xã Bình Long có 6 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Bình Long: Phường An Lộc, phường Hưng Chiến, phường Phú Đức, phường Phú Thịnh, xã Thanh Lương, xã Thanh Phú.

DS các phường, xã của thị xã Phước Long

Thị xã Phước Long có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Phước Long: Phường Long Phước, phường Long Thủy, phường Phước Bình, phường Sơn Giang, phường Thác Mơ, xã Long Giang, xã Phước Tín.

DS các thị trấn, xã của huyện Bù Đăng

Huyện Bù Đăng có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bù Đăng: Thị trấn Đức Phong (huyện lỵ), xã Bình Minh, xã Bom Bo, xã Đak Nhau, xã Đăng Hà, xã Đoàn Kết, xã Đồng Nai, xã Đức Liễu, xã Đường 10, xã Minh Hưng, xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Trung, xã Phú Sơn, xã Phước Sơn, xã Thọ Sơn, xã Thống Nhất.

DS các thị trấn, xã của huyện Bù Đốp

Huyện Bù Đốp có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 6 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bù Đốp: Thị trấn Thanh Bình (huyện lỵ), xã Hưng Phước, xã Phước Thiện, xã Tân Thành, xã Tân Tiến, xã Thanh Hòa, xã Thiện Hưng.

DS các xã của huyện Bù Gia Mập

Huyện Bù Gia Mập có tất cả 8 xã.

Danh sách xã của huyện Bù Gia Mập: Xã Phú Nghĩa (huyện lỵ), xã Bình Thắng, xã Bù Gia Mập, xã Đa Kia, xã Đak Ơ, xã Đức Hạnh, xã Phú Văn, xã Phước Minh.

DS các thị trấn, xã của huyện Chơn Thành

Huyện Chơn Thành có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chơn Thành: Thị trấn Chơn Thành (huyện lỵ), xã Minh Hưng, xã Minh Lập, xã Minh Long, xã Minh Thắng, xã Minh Thành, xã Nha Bích, xã Quang Minh, xã Thành Tâm.

DS các thị trấn, xã của huyện Đồng Phú

Huyện Đồng Phú có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đồng Phú: Thị trấn Tân Phú (huyện lỵ), xã Đồng Tâm, xã Đồng Tiến, xã Tân Hòa, xã Tân Hưng, xã Tân Lập, xã Tân Lợi, xã Tân Phước, xã Tân Tiến, xã Thuận Lợi, xã Thuận Phú.

DS các thị trấn, xã của huyện Hớn Quản

Huyện Hớn Quản có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hớn Quản: Thị trấn Tân Khai (huyện lỵ), xã An Khương, xã An Phú, xã Đồng Nơ, xã Minh Đức, xã Minh Tâm, xã Phước An, xã Tân Hiệp, xã Tân Hưng, xã Tân Lợi, xã Tân Quan, xã Thanh An, xã Thanh Bình.

DS các thị trấn, xã của huyện Lộc Ninh

Huyện Lộc Ninh có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lộc Ninh: Thị trấn Lộc Ninh (huyện lỵ), xã Lộc An, xã Lộc Điền, xã Lộc Hiệp, xã Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, xã Lộc Khánh, xã Lộc Phú, xã Lộc Quang, xã Lộc Tấn, xã Lộc Thái, xã Lộc Thành, xã Lộc Thạnh, xã Lộc Thiện, xã Lộc Thịnh, xã Lộc Thuận.

DS các xã của huyện Phú Riềng

Huyện Phú Riềng có tất cả 10 xã.

Danh sách xã của huyện Phú Riềng: Xã Bù Nho (huyện lỵ), xã Bình Sơn, xã Bình Tân, xã Long Bình, xã Long Hà, xã Long Hưng, xã Long Tân, xã Phú Riềng, xã Phú Trung, xã Phước Tân.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái