Danh sách phường xã Lâm Đồng (update 2022)

Tính đến hiện tại Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 142 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Lâm Đồng

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 12 phường, 4 xã.

DS các phường, xã của thành phố Bảo Lộc

Thành phố Bảo Lộc có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 5 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Bảo Lâm

Huyện Bảo Lâm có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Cát Tiên

Huyện Cát Tiên có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 7 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Đạ Huoai

Huyện Đạ Huoai có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 7 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Đạ Tẻh

Huyện Đạ Tẻh có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các xã của huyện Đam Rông

Huyện Đam Rông có tất cả 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Di Linh

Huyện Di Linh có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đơn Dương

Huyện Đơn Dương có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đức Trọng

Huyện Đức Trọng có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Lạc Dương

Huyện Lạc Dương có 6 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 5 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Lâm Hà

Huyện Lâm Hà có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 14 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái