Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Lâm Đồng (update 2021)

Tính đến hiện tại Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 142 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Lâm Đồng

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 12 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Đà Lạt: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường 10, phường 11, phường 12, xã Tà Nung, xã Trạm Hành, xã Xuân Thọ, xã Xuân Trường.

DS các phường, xã của thành phố Bảo Lộc

Thành phố Bảo Lộc có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Bảo Lộc: Phường 1, phường 2, phường B'Lao, phường Lộc Phát, phường Lộc Sơn, phường Lộc Tiến, xã Đại Lào, xã Đam Bri, xã Lộc Châu, xã Lộc Nga, xã Lộc Thanh.

DS các thị trấn, xã của huyện Bảo Lâm

Huyện Bảo Lâm có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bảo Lâm: Thị trấn Lộc Thắng (huyện lỵ), xã B'Lá, xã Lộc An, xã Lộc Bắc, xã Lộc Bảo, xã Lộc Đức, xã Lộc Lâm, xã Lộc Nam, xã Lộc Ngãi, xã Lộc Phú, xã Lộc Quảng, xã Lộc Tân, xã Lộc Thành, xã Tân Lạc.

DS các thị trấn, xã của huyện Cát Tiên

Huyện Cát Tiên có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cát Tiên: Thị trấn Cát Tiên (huyện lỵ), thị trấn Phước Cát, xã Đồng Nai Thượng, xã Đức Phổ, xã Gia Viễn, xã Nam Ninh, xã Phước Cát 2, xã Quảng Ngãi, xã Tiên Hoàng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Mỹ Lâm, xã Tư Nghĩa.

DS các thị trấn, xã của huyện Đạ Huoai

Huyện Đạ Huoai có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đạ Huoai: Thị trấn Ma Đa Guôi (huyện lỵ), thị trấn Đạ M'ri, xã Đạ Oai, xã Đạ Ploa, xã Đạ Tồn, xã Đoàn Kết, xã Hà Lâm, xã Ma Đa Guôi, xã Phước Lộc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đạ M'ri.

DS các thị trấn, xã của huyện Đạ Tẻh

Huyện Đạ Tẻh có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đạ Tẻh: Thị trấn Đạ Tẻh (huyện lỵ), xã An Nhơn, xã Đạ Kho, xã Đạ Lây, xã Đạ Pal, xã Mỹ Đức, xã Quảng Trị, xã Quốc Oai, xã Triệu Hải. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hà Đông, xã Hương Lâm.

DS các xã của huyện Đam Rông

Huyện Đam Rông có tất cả 8 xã.

Danh sách xã của huyện Đam Rông: Xã Rô Men (huyện lỵ), xã Đạ K'Nàng, xã Đạ Long, xã Đạ M'Rông, xã Đạ Rsal, xã Đạ Tông, xã Liêng S'Rônh, xã Phi Liêng.

DS các thị trấn, xã của huyện Di Linh

Huyện Di Linh có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Di Linh: Thị trấn Di Linh (huyện lỵ), xã Bảo Thuận, xã Đinh Lạc, xã Đinh Trang Hòa, xã Đinh Trang Thượng, xã Gia Bắc, xã Gia Hiệp, xã Gung Ré, xã Hòa Bắc, xã Hòa Nam, xã Hòa Ninh, xã Hòa Trung, xã Liên Đầm, xã Sơn Điền, xã Tam Bố, xã Tân Châu, xã Tân Lâm, xã Tân Nghĩa, xã Tân Thượng.

DS các thị trấn, xã của huyện Đơn Dương

Huyện Đơn Dương có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đơn Dương: Thị trấn Thạnh Mỹ (huyện lỵ), thị trấn D'Ran, xã Đạ Ròn, xã Ka Đô, xã Ka Đơn, xã Lạc Lâm, xã Lạc Xuân, xã Pró, xã Quảng Lập, xã Tu Tra.

DS các thị trấn, xã của huyện Đức Trọng

Huyện Đức Trọng có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đức Trọng: Thị trấn Liên Nghĩa (huyện lỵ), xã Bình Thạnh, xã Đà Loan, xã Đa Quyn, xã Hiệp An, xã Hiệp Thạnh, xã Liên Hiệp, xã Ninh Gia, xã Ninh Loan, xã N'Thol Hạ, xã Phú Hội, xã Tà Hine, xã Tà Năng, xã Tân Hội, xã Tân Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Lạc Dương

Huyện Lạc Dương có 6 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 5 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lạc Dương: Thị trấn Lạc Dương (huyện lỵ), xã Đạ Chais, xã Đạ Nhim, xã Đạ Sar, xã Đưng KNớ, xã Lát.

DS các thị trấn, xã của huyện Lâm Hà

Huyện Lâm Hà có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lâm Hà: Thị trấn Đinh Văn (huyện lỵ), thị trấn Nam Ban, xã Đạ Đờn, xã Đan Phượng, xã Đông Thanh, xã Gia Lâm, xã Hoài Đức, xã Liên Hà, xã Mê Linh, xã Nam Hà, xã Phi Tô, xã Phú Sơn, xã Phúc Thọ, xã Tân Hà, xã Tân Thanh, xã Tân Văn.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái