Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Sóc Trăng (update 2021)

Tính đến hiện tại Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 109 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Sóc Trăng

Danh sách chi tiết

DS các phường của thành phố Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng có tất cả 10 phường.

Danh sách phường của thành phố Sóc Trăng: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường 10.

DS các phường, xã của thị xã Ngã Năm

Thị xã Ngã Năm có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Ngã Năm: Phường 1, phường 2, phường 3, xã Long Bình, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới, xã Tân Long, xã Vĩnh Quới.

DS các phường, xã của thị xã Vĩnh Châu

Thị xã Vĩnh Châu có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 6 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Vĩnh Châu: Phường 1, phường 2, phường Khánh Hòa, phường Vĩnh Phước, xã Hòa Đông, xã Lạc Hòa, xã Lai Hòa, xã Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Tân.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn Châu Thành (huyện lỵ), xã An Hiệp, xã An Ninh, xã Hồ Đắc Kiện, xã Phú Tâm, xã Phú Tân, xã Thiện Mỹ, xã Thuận Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Cù Lao Dung

Huyện Cù Lao Dung có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cù Lao Dung: Thị trấn Cù Lao Dung (huyện lỵ), xã An Thạnh 1, xã An Thạnh 2, xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Đông, xã An Thạnh Nam, xã An Thạnh Tây, xã Đại Ân 1.

DS các thị trấn, xã của huyện Kế Sách

Huyện Kế Sách có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kế Sách: Thị trấn Kế Sách (huyện lỵ), thị trấn An Lạc Thôn, xã An Lạc Tây, xã An Mỹ, xã Ba Trinh, xã Đại Hải, xã Kế An, xã Kế Thành, xã Nhơn Mỹ, xã Phong Nẫm, xã Thới An Hội, xã Trinh Phú, xã Xuân Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Long Phú

Huyện Long Phú có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Long Phú: Thị trấn Long Phú (huyện lỵ), thị trấn Đại Ngãi, xã Châu Khánh, xã Hậu Thạnh, xã Long Đức, xã Long Phú, xã Phú Hữu, xã Song Phụng, xã Tân Hưng, xã Tân Thạnh, xã Trường Khánh.

DS các thị trấn, xã của huyện Mỹ Tú

Huyện Mỹ Tú có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mỹ Tú: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện lỵ), xã Hưng Phú, xã Long Hưng, xã Mỹ Hương, xã Mỹ Phước, xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Tú, xã Phú Mỹ, xã Thuận Hưng.

DS các thị trấn, xã của huyện Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mỹ Xuyên: Thị trấn Mỹ Xuyên (huyện lỵ), xã Đại Tâm, xã Gia Hòa 1, xã Gia Hòa 2, xã Hòa Tú 1, xã Hòa Tú 2, xã Ngọc Đông, xã Ngọc Tố, xã Tham Đôn, xã Thạnh Phú, xã Thạnh Quới.

DS các thị trấn, xã của huyện Thạnh Trị

Huyện Thạnh Trị có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thạnh Trị: Thị trấn Phú Lộc (huyện lỵ), thị trấn Hưng Lợi, xã Châu Hưng, xã Lâm Kiết, xã Lâm Tân, xã Thạnh Tân, xã Thạnh Trị, xã Tuân Tức, xã Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Trần Đề

Huyện Trần Đề có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Trần Đề: Thị trấn Trần Đề (huyện lỵ), thị trấn Lịch Hội Thượng, xã Đại Ân 2, xã Lịch Hội Thượng, xã Liêu Tú, xã Tài Văn, xã Thạnh Thới An, xã Thạnh Thới Thuận, xã Trung Bình, xã Viên An, xã Viên Bình.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái