Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Ninh Thuận (update 2021)

Tính đến hiện tại Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 65 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Thuận

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 15 phường, 1 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Phường Bảo An, phường Đài Sơn, phường Đạo Long, phường Đô Vinh, phường Đông Hải, phường Kinh Dinh, phường Mỹ Bình, phường Mỹ Đông, phường Mỹ Hải, phường Mỹ Hương, phường Phủ Hà, phường Phước Mỹ, phường Tấn Tài, phường Thanh Sơn, phường Văn Hải, xã Thành Hải.

DS các xã của huyện Bác Ái

Huyện Bác Ái có tất cả 9 xã.

Danh sách xã của huyện Bác Ái: Xã Phước Đại (huyện lỵ), xã Phước Bình, xã Phước Chính, xã Phước Hòa, xã Phước Tân, xã Phước Thắng, xã Phước Thành, xã Phước Tiến, xã Phước Trung.

DS các thị trấn, xã của huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ninh Hải: Thị trấn Khánh Hải (huyện lỵ), xã Hộ Hải, xã Nhơn Hải, xã Phương Hải, xã Tân Hải, xã Thanh Hải, xã Tri Hải, xã Vĩnh Hải, xã Xuân Hải.

DS các thị trấn, xã của huyện Ninh Phước

Huyện Ninh Phước có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ninh Phước: Thị trấn Phước Dân (huyện lỵ), xã An Hải, xã Phước Hải, xã Phước Hậu, xã Phước Hữu, xã Phước Sơn, xã Phước Thái, xã Phước Thuận, xã Phước Vinh.

DS các thị trấn, xã của huyện Ninh Sơn

Huyện Ninh Sơn có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ninh Sơn: Thị trấn Tân Sơn (huyện lỵ), xã Hòa Sơn, xã Lâm Sơn, xã Lương Sơn, xã Ma Nới, xã Mỹ Sơn, xã Nhơn Sơn, xã Quảng Sơn.

DS các xã của huyện Thuận Bắc

Huyện Thuận Bắc có tất cả 6 xã.

Danh sách xã của huyện Thuận Bắc: Xã Lợi Hải (huyện lỵ), xã Bắc Phong, xã Bắc Sơn, xã Công Hải, xã Phước Chiến, xã Phước Kháng.

DS các xã của huyện Thuận Nam

Huyện Thuận Nam có tất cả 8 xã.

Danh sách xã của huyện Thuận Nam: Xã Phước Nam (huyện lỵ), xã Cà Ná, xã Nhị Hà, xã Phước Diêm, xã Phước Dinh, xã Phước Hà, xã Phước Minh, xã Phước Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái