Danh sách phường xã Ninh Thuận (update 2022)

Tính đến hiện tại Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 65 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Thuận

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 15 phường, 1 xã.

DS các xã của huyện Bác Ái

Huyện Bác Ái có tất cả 9 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Ninh Phước

Huyện Ninh Phước có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Ninh Sơn

Huyện Ninh Sơn có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

DS các xã của huyện Thuận Bắc

Huyện Thuận Bắc có tất cả 6 xã.

DS các xã của huyện Thuận Nam

Huyện Thuận Nam có tất cả 8 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái