Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Hậu Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 75 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Hậu Giang

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Vị Thanh

Thành phố Vị Thanh có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Vị Thanh: Phường I, phường III, phường IV, phường V, phường VII, xã Hỏa Lựu, xã Hỏa Tiến, xã Tân Tiến, xã Vị Tân.

DS các phường, xã của thành phố Ngã Bảy

Thành phố Ngã Bảy có 6 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Ngã Bảy: Phường Hiệp Lợi, phường Hiệp Thành, phường Lái Hiếu, phường Ngã Bảy, xã Đại Thành, xã Tân Thành.

DS các phường, xã của thị xã Long Mỹ

Thị xã Long Mỹ có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Long Mỹ: Phường Bình Thạnh, phường Thuận An, phường Trà Lồng, phường Vĩnh Tường, xã Long Bình, xã Long Phú, xã Long Trị, xã Long Trị A, xã Tân Phú.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 6 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn Ngã Sáu (huyện lỵ), thị trấn Mái Dầm, xã Đông Phú, xã Đông Phước, xã Đông Phước A, xã Đông Thạnh, xã Phú Hữu, xã Phú Tân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phú An.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành A

Huyện Châu Thành A có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 thị trấn, 6 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành A: Thị trấn Một Ngàn (huyện lỵ), thị trấn Bảy Ngàn, thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, xã Nhơn Nghĩa A, xã Tân Hoà, xã Tân Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, xã Trường Long A, xã Trường Long Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Long Mỹ

Huyện Long Mỹ có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Long Mỹ: Thị trấn Vĩnh Viễn (huyện lỵ), xã Lương Nghĩa, xã Lương Tâm, xã Thuận Hòa, xã Thuận Hưng, xã Vĩnh Thuận Đông, xã Vĩnh Viễn A, xã Xà Phiên.

DS các thị trấn, xã của huyện Phụng Hiệp

Huyện Phụng Hiệp có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phụng Hiệp: Thị trấn Cây Dương (huyện lỵ), thị trấn Búng Tàu, thị trấn Kinh Cùng, xã Bình Thành, xã Hiệp Hưng, xã Hoà An, xã Hoà Mỹ, xã Long Thạnh, xã Phụng Hiệp, xã Phương Bình, xã Phương Phú, xã Tân Bình, xã Tân Long, xã Tân Phước Hưng, xã Thạnh Hoà.

DS các thị trấn, xã của huyện Vị Thủy

Huyện Vị Thủy có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vị Thủy: Thị trấn Nàng Mau (huyện lỵ), xã Vị Bình, xã Vị Đông, xã Vị Thắng, xã Vị Thanh, xã Vị Thuỷ, xã Vị Trung, xã Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Tường.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái