Danh sách phường xã Hậu Giang (update 2022)

Tính đến hiện tại Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 75 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Hậu Giang

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Vị Thanh

Thành phố Vị Thanh có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 4 xã.

DS các phường, xã của thành phố Ngã Bảy

Thành phố Ngã Bảy có 6 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 2 xã.

DS các phường, xã của thị xã Long Mỹ

Thị xã Long Mỹ có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 5 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 6 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành A

Huyện Châu Thành A có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 thị trấn, 6 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Long Mỹ

Huyện Long Mỹ có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Phụng Hiệp

Huyện Phụng Hiệp có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 12 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Vị Thủy

Huyện Vị Thủy có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái