Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Cà Mau (update 2021)

Tính đến hiện tại Cà Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 101 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Cà Mau

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Cà Mau

Thành phố Cà Mau có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 10 phường, 7 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Cà Mau: Phường 1, phường 2, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường Tân Thành, phường Tân Xuyên, xã An Xuyên, xã Định Bình, xã Hòa Tân, xã Hòa Thành, xã Lý Văn Lâm, xã Tắc Vân, xã Tân Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Cái Nước

Huyện Cái Nước có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cái Nước: Thị trấn Cái Nước (huyện lỵ), xã Đông Hưng, xã Đông Thới, xã Hòa Mỹ, xã Hưng Mỹ, xã Lương Thế Trân, xã Phú Hưng, xã Tân Hưng, xã Tân Hưng Đông, xã Thạnh Phú, xã Trần Thới.

DS các thị trấn, xã của huyện Đầm Dơi

Huyện Đầm Dơi có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đầm Dơi: Thị trấn Đầm Dơi (huyện lỵ), xã Ngọc Chánh, xã Nguyễn Huân, xã Quách Phẩm, xã Quách Phẩm Bắc, xã Tạ An Khương, xã Tạ An Khương Đông, xã Tạ An Khương Nam, xã Tân Dân, xã Tân Đức, xã Tân Duyệt, xã Tân Thuận, xã Tân Tiến, xã Tân Trung, xã Thanh Tùng, xã Trần Phán.

DS các thị trấn, xã của huyện Năm Căn

Huyện Năm Căn có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Năm Căn: Thị trấn Năm Căn (huyện lỵ), xã Đất Mới, xã Hàm Rồng, xã Hàng Vịnh, xã Hiệp Tùng, xã Lâm Hải, xã Tam Giang, xã Tam Giang Đông.

DS các thị trấn, xã của huyện Ngọc Hiển

Huyện Ngọc Hiển có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 6 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ngọc Hiển: Thị trấn Rạch Gốc (huyện lỵ), xã Đất Mũi, xã Tam Giang Tây, xã Tân Ân, xã Tân Ân Tây, xã Viên An, xã Viên An Đông.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Tân

Huyện Phú Tân có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phú Tân: Thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện lỵ), xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Mỹ, xã Phú Tân, xã Phú Thuận, xã Rạch Chèo, xã Tân Hải, xã Tân Hưng Tây, xã Việt Thắng.

DS các thị trấn, xã của huyện Thới Bình

Huyện Thới Bình có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thới Bình: Thị trấn Thới Bình (huyện lỵ), xã Biển Bạch, xã Biển Bạch Đông, xã Hồ Thị Kỷ, xã Tân Bằng, xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Bắc, xã Tân Lộc Đông, xã Tân Phú, xã Thới Bình, xã Trí Lực, xã Trí Phải.

DS các thị trấn, xã của huyện Trần Văn Thời

Huyện Trần Văn Thời có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Trần Văn Thời: Thị trấn Trần Văn Thời (huyện lỵ), thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình, xã Khánh Bình Đông, xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Bình Tây Bắc, xã Khánh Hải, xã Khánh Hưng, xã Khánh Lộc, xã Lợi An, xã Phong Điền, xã Phong Lạc, xã Trần Hợi.

DS các thị trấn, xã của huyện U Minh

Huyện U Minh có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện U Minh: Thị trấn U Minh (huyện lỵ), xã Khánh An, xã Khánh Hòa, xã Khánh Hội, xã Khánh Lâm, xã khánh Thuận, xã Khánh Tiến, xã Nguyễn Phích.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái