Danh sách phường xã Đắk Lắk (update 2022)

Tính đến hiện tại Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 184 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Đắk Lắk

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 13 phường, 8 xã.

DS các phường, xã của thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 5 xã.

DS các xã của huyện Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn có tất cả 7 xã.

DS các xã của huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin có tất cả 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Cư M’gar

Huyện Cư M'gar có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Ea H’leo

Huyện Ea H'leo có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Ea Kar

Huyện Ea Kar có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 14 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Ea Súp

Huyện Ea Súp có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Ana

Huyện Krông Ana có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Bông

Huyện Krông Bông có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

DS các xã của huyện Krông Búk

Huyện Krông Búk có tất cả 7 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Năng

Huyện Krông Năng có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Pắk

Huyện Krông Pắk có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Lắk

Huyện Lắk có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện M’Drắk

Huyện M'Drắk có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái