Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Sơn La (update 2021)

Tính đến hiện tại Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 204 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Sơn La

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Sơn La

Thành phố Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Sơn La: Phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Lề, phường Chiềng Sinh, phường Quyết Tâm, phường Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, xã Chiềng Cọ, xã Chiềng Đen, xã Chiềng Ngần, xã Chiềng Xôm, xã Hua La.

DS các thị trấn, xã của huyện Bắc Yên

Huyện Bắc Yên có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bắc Yên: Thị trấn Bắc Yên (huyện lỵ), xã Chiềng Sại, xã Chim Vàn, xã Hang Chú, xã Háng Đồng, xã Hồng Ngài, xã Hua Nhàn, xã Làng Chếu, xã Mường Khoa, xã Pắc Ngà, xã Phiêng Ban, xã Phiêng Côn, xã Song Pe, xã Tạ Khoa, xã Tà Xùa, xã Xím Vàng.

DS các thị trấn, xã của huyện Mai Sơn

Huyện Mai Sơn có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mai Sơn: Thị trấn Hát Lót (huyện lỵ), xã Chiềng Ban, xã Chiềng Chăn, xã Chiềng Chung, xã Chiềng Dong, xã Chiềng Kheo, xã Chiềng Lương, xã Chiềng Mai, xã Chiềng Mung, xã Chiềng Nơi, xã Chiềng Sung, xã Chiềng Ve, xã Cò Nòi, xã Hát Lót, xã Mường Bằng, xã Mường Bon, xã Mường Chanh, xã Nà Bó, xã Nà Ớt, xã Phiêng Cằm, xã Phiêng Pằn, xã Tà Hộc.

DS các thị trấn, xã của huyện Mộc Châu

Huyện Mộc Châu có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mộc Châu: Thị trấn Mộc Châu (huyện lỵ), thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Chiềng Hắc, xã Chiềng Khừa, xã Chiềng Sơn, xã Đông Sang, xã Hua Păng, xã Lóng Sập, xã Mường Sang, xã Nà Mường, xã Phiêng Luông, xã Quy Hướng, xã Tà Lại, xã Tân Hợp, xã Tân Lập.

DS các thị trấn, xã của huyện Mường La

Huyện Mường La có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mường La: Thị trấn Ít Ong (huyện lỵ), xã Chiềng Ân, xã Chiềng Công, xã Chiềng Hoa, xã Chiềng Lao, xã Chiềng Muôn, xã Chiềng San, xã Hua Trai, xã Mường Bú, xã Mường Chùm, xã Mường Trai, xã Nậm Giôn, xã Nậm Păm, xã Ngọc Chiến, xã Pi Toong, xã Tạ Bú.

DS các thị trấn, xã của huyện Phù Yên

Huyện Phù Yên có 27 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 26 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phù Yên: Thị trấn Phù Yên (huyện lỵ), xã Bắc Phong, xã Đá Đỏ, xã Gia Phù, xã Huy Bắc, xã Huy Hạ, xã Huy Tân, xã Huy Thượng, xã Huy Tường, xã Kim Bon, xã Mường Bang, xã Mường Cơi, xã Mường Do, xã Mường Lang, xã Mường Thải, xã Nam Phong, xã Quang Huy, xã Sập Xa, xã Suối Bau, xã Suối Tọ, xã Tân Lang, xã Tân Phong, xã Tường Hạ, xã Tường Phong, xã Tường Phù, xã Tường Thượng, xã Tường Tiến.

DS các xã của huyện Quỳnh Nhai

Huyện Quỳnh Nhai có tất cả 11 xã.

Danh sách xã của huyện Quỳnh Nhai: Xã Mường Giàng (huyện lỵ), xã Cà Nàng, xã Chiềng Bằng, xã Chiềng Khay, xã Chiềng Khoang, xã Chiềng Ơn, xã Mường Chiên, xã Mường Giôn, xã Mường Sại, xã Nặm Ét, xã Pá Ma Pha Khinh.

DS các thị trấn, xã của huyện Sông Mã

Huyện Sông Mã có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Sông Mã: Thị trấn Sông Mã (huyện lỵ), xã Bó Sinh, xã Chiềng Cang, xã Chiềng En, xã Chiềng Khoong, xã Chiềng Khương, xã Chiềng Phung, xã Chiềng Sơ, xã Đứa Mòn, xã Huổi Một, xã Mường Cai, xã Mường Hung, xã Mường Lầm, xã Mường Sai, xã Nà Nghịu, xã Nậm Mằn, xã Nậm Ty, xã Pú Bẩu, xã Yên Hưng.

DS các xã của huyện Sốp Cộp

Huyện Sốp Cộp có tất cả 8 xã.

Danh sách xã của huyện Sốp Cộp: Xã Sốp Cộp (huyện lỵ), xã Dồm Cang, xã Mường Lạn, xã Mường Lèo, xã Mường Và, xã Nậm Lạnh, xã Púng Bánh, xã Sam Kha.

DS các thị trấn, xã của huyện Thuận Châu

Huyện Thuận Châu có 29 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 28 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thuận Châu: Thị trấn Thuận Châu (huyện lỵ), xã Bản Lầm, xã Bó Mười, xã Bon Phặng, xã Chiềng Bôm, xã Chiềng La, xã Chiềng Ly, xã Chiềng Ngàm, xã Chiềng Pấc, xã Chiềng Pha, xã Co Mạ, xã Co Tòng, xã É Tòng, xã Liệp Tè, xã Long Hẹ, xã Muổi Nọi, xã Mường Bám, xã Mường É, xã Mường Khiêng, xã Nậm Lầu, xã Nong Lay, xã Pá Lông, xã Phổng Lái, xã Phổng Lăng, xã Phổng Lập, xã Púng Tra, xã Thôm Mòn, xã Tông Cọ, xã Tông Lạnh.

DS các xã của huyện Vân Hồ

Huyện Vân Hồ có tất cả 14 xã.

Danh sách xã của huyện Vân Hồ: Xã Vân Hồ (huyện lỵ), xã Chiềng Khoa, xã Chiềng Xuân, xã Chiềng Yên, xã Liên Hòa, xã Lóng Luông, xã Mường Men, xã Mường Tè, xã Quang Minh, xã Song Khủa, xã Suối Bàng, xã Tân Xuân, xã Tô Múa, xã Xuân Nha.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Châu

Huyện Yên Châu có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Châu: Thị trấn Yên Châu (huyện lỵ), xã Chiềng Đông, xã Chiềng Hặc, xã Chiềng Khoi, xã Chiềng On, xã Chiềng Pằn, xã Chiềng Sàng, xã Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng, xã Mường Lựm, xã Phiêng Khoài, xã Sặp Vạt, xã Tú Nang, xã Viêng Lán, xã Yên Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái