Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Đồng Tháp (update 2021)

Tính đến hiện tại Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 143 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Đồng Tháp

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 7 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Cao Lãnh: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 6, phường 11, phường Hòa Thuận, phường Mỹ Phú, xã Hòa An, xã Mỹ Ngãi, xã Mỹ Tân, xã Mỹ Trà, xã Tân Thuận Đông, xã Tân Thuận Tây, xã Tịnh Thới.

DS các phường, xã của thành phố Hồng Ngự

Thành phố Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Hồng Ngự: Phường An Bình A, phường An Bình B, phường An Lạc, phường An Lộc, phường An Thạnh, xã Bình Thạnh, xã Tân Hội.

DS các phường, xã của thành phố Sa Đéc

Thành phố Sa Đéc có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Sa Đéc: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường An Hòa, phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông, xã Tân Phú Đông, xã Tân Quy Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Cao Lãnh

Huyện Cao Lãnh có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cao Lãnh: Thị trấn Mỹ Thọ (huyện lỵ), xã An Bình, xã Ba Sao, xã Bình Hàng Tây, xã Bình Hàng Trung, xã Bình Thạnh, xã Gáo Giồng, xã Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hội, xã Mỹ Long, xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Xương, xã Nhị Mỹ, xã Phong Mỹ, xã Phương Thịnh, xã Phương Trà, xã Tân Hội Trung, xã Tân Nghĩa.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện lỵ), xã An Hiệp, xã An Khánh, xã An Nhơn, xã An Phú Thuận, xã Hòa Tân, xã Phú Hựu, xã Phú Long, xã Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, xã Tân Phú, xã Tân Phú Trung.

DS các thị trấn, xã của huyện Hồng Ngự

Huyện Hồng Ngự có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hồng Ngự: Thị trấn Thường Thới Tiền (huyện lỵ), xã Long Khánh A, xã Long Khánh B, xã Long Thuận, xã Phú Thuận A, xã Phú Thuận B, xã Thường Lạc, xã Thường Phước 1, xã Thường Phước 2, xã Thường Thới Hậu A. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Thường Thới Hậu B.

DS các thị trấn, xã của huyện Lai Vung

Huyện Lai Vung có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lai Vung: Thị trấn Lai Vung (huyện lỵ), xã Định Hòa, xã Hòa Long, xã Hòa Thành, xã Long Hậu, xã Long Thắng, xã Phong Hòa, xã Tân Dương, xã Tân Hòa, xã Tân Phước, xã Tân Thành, xã Vĩnh Thới.

DS các thị trấn, xã của huyện Lấp Vò

Huyện Lấp Vò có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lấp Vò: Thị trấn Lấp Vò (huyện lỵ), xã Bình Thành, xã Bình Thạnh Trung, xã Định An, xã Định Yên, xã Hội An Đông, xã Long Hưng A, xã Long Hưng B, xã Mỹ An Hưng A, xã Mỹ An Hưng B, xã Tân Khánh Trung, xã Tân Mỹ, xã Vĩnh Thạnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Tam Nông

Huyện Tam Nông có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tam Nông: Thị trấn Tràm Chim (huyện lỵ), xã An Hòa, xã An Long, xã Hòa Bình, xã Phú Cường, xã Phú Đức, xã Phú Hiệp, xã Phú Ninh, xã Phú Thành A, xã Phú Thành B, xã Phú Thọ, xã Tân Công Sính.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Hồng

Huyện Tân Hồng có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Hồng: Thị trấn Sa Rài (huyện lỵ), xã An Phước, xã Bình Phú, xã Tân Công Chí, xã Tân Hộ Cơ, xã Tân Phước, xã Tân Thành A, xã Tân Thành B, xã Thông Bình.

DS các thị trấn, xã của huyện Thanh Bình

Huyện Thanh Bình có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thanh Bình: Thị trấn Thanh Bình (huyện lỵ), xã An Phong, xã Bình Tấn, xã Bình Thành, xã Phú Lợi, xã Tân Bình, xã Tân Hòa, xã Tân Huề, xã Tân Long, xã Tân Mỹ, xã Tân Phú, xã Tân Quới, xã Tân Thạnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Tháp Mười

Huyện Tháp Mười có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tháp Mười: Thị trấn Mỹ An (huyện lỵ), xã Đốc Binh Kiều, xã Hưng Thạnh, xã Láng Biển, xã Mỹ An, xã Mỹ Đông, xã Mỹ Hoà, xã Mỹ Quý, xã Phú Điền, xã Tân Kiều, xã Thạnh Lợi, xã Thanh Mỹ, xã Trường Xuân.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái